რას ვაკეთებთ ჩვენ:

  1. ჩვენი კომპანია აწარმოებს ყოველდღიურ მიმოწერას თავის პარტნიორებთან და საპორტო სააგენტოებთან მეზღვაურთა გემზე აყვანისა და ჩამოყვანის თაობაზე;
  2. ჩვენ ვასაქმებთ ოფიცრებსა და რიგითებს სხვადასხვა ტიპის გემებზე;
  3. ჩვენ ვაკონტროლებთ და ვამზადებთ დროშის (ლიბერიის) დოკუმენტაციას;
  4. ჩვენ ვჯავშნით ელექტრონულ ბილეთებს ჩვენი მეზღვაურებისთვის;
  5. მეზღვაურსა და დამსაქმებელს შორის კონტრაქტი იდება მხოლოდ სრული შეთანხმების შემდეგ;
  6. ჩვენ ვახორციელებთ ყველა აუცილებლობას, რასაც ჩვენი ხარისხის მართვის მენეჯმენტი და ISO 9001:2008 მოითხოვს;
  7. ჩვენ უზრუნველვყოფთ მგზავრობის უსაფრთხოებას.