პარტნიორები და ინტერესები:

შპს–“Georgian Sea Gate“ – ყოველთვის მზადააა ითანამშრომლოს ახალ გემთმფლობელ კომპანიებთან და მეზღვაურებთან, რომლებიც დაინტერესებული არიან გრძელვადიანი და ნაყოფიერი ურთიერთობებით.

Georgian Sea Gate“ არის  ხიდი გემთმფლობელ კომპანიებსა და მეზღვაურებს შორის.

ჩვენ ვასაქმებთ მეზგვაურებს ისეთი ტიპის გემებზე, როგორიცაა: ქიმმზიდი გემები, ნავთობმზიდი გემები, ტვირთმზიდი გემები და აშ.

ჩვენ ვმუშაობთ სხვადასხვა ევროპელ და აზიელ პარტნიორებთან.