კვალიფიკაცია:

კომპანიის მენეჯმენტის, ხარისხისა და პოლიტიკის გაუმჯობესების მიზნით,Georgian Sea Gate–ში ჩატარდა პირველი შიდა აუდიტი 2011 წლის დეკემბერში, ხოლო 2012 წლის იანვარში– გარე აუდიტი. ჩვენი კომპანია სერტიფიცირებულია უილიამ სმიტის ხარისხის დაზღვევის მენეჯმენტის სისტემით, ISO 9001: 2008, რომლის ოფისიც განთავსებულია ბათუმში, საქართველოში.