მოთხოვნები:

მთავარი მოთხოვნები მეზღვაურისათვის

 

 • STCW 1978/1995  კვალიფიკაცია
 • ინგლისური ენის ცოდნა
 • ფიზიკური ჯანმრთელობა
 • გამოცდილება

 

 

სავალდებულო დოკუმენტები:

 

 • დახასიათება წინა დამსაქმებლისგან
 • მეზღვაურის წიგნაკი/პასპორტი
 • პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა
 • საერთაშორისო პასპორტი
 • სამედიცინო მოწმობა
 • ნარკოტიკისა და ალკოჰოლის ტესტი
 • სისხლის ქიმიური ტესტი
 • ამერიკის ვიზა ესაჭიროება ჩვენს ყველა მეზღვაურს

 

 

ოფიცრებისთვის:

 

 • ეროვნული ლიცენზია
 • STCW -95 სერთიფიკატები(პირველადი სამედიცინო დახმარება, პირადი გადარჩენის მეთოდები, ხანძართან ბრძოლის გვაფართოებული კურსი)
 • კავშირისა და უსაფრთხოების საზღვაო გლობალური სისტემის ზოგადი ოპერატორის კურსი(მხოლოდ ოფიცრებისთვის)
 • უსაფრთხოების ოფიცრის სერთიფიკატი(მხოლოდ კაპიტნებისთვის და მთავარი ოფიცრებისთვის)
 • რადიოლოკალური სადგურები,რადიოლოკალური გავლება და ავტომატური რადიოლოკალური სისტემეის გამოყენება(მხოლოდ ოფიცრებისთვის)
 • ნავთობმზოდი და ქიმმზიდი ტანკერების სპეციალიზირებული კურსი
 • ელექტრონულ-კარტოგრაპიული მოწყობილობის და ინფორმაციული სისტემების (ეკმდის) გამოყენება(ოფიცრებისთვის მხოლოდ)
 • ხიდურის პერსონალის მართვა
 • რისკის შეფასება კრიტიკულ სიტუაციებში
 • გემის მანევრირების სერთიფიკატი(კაპიტნისა და მთავარი ოფიცრებისთვის)
 • უსაფრთხოების ოფიცრის კურსი(მთავარი ოფიცრის და 3-ე ოფიცრებისთვის მხოლოდ)

 

 

ინჟინრებისათვის:

 

 • სამანქანე განყოფილების პერსონალის მართვა

რისკის შეფასება კრიტიკულ სიტუაციებში(მხოლოდ მთავარი ინჟინრებისთვის)