ჩვენი მიზნები:

  1. შევინარჩუნოთ კომპანიის დეველოპერული დონე და გავზარდოთ იგი ISO 9001-2008 საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით.
  2. დავაწესოთ რეგულაციები და რეჟიმი, ვაკონტროლოთ მათი შესრულების ხარისხი;
  3. ვაწარმოოთ კლიენტთა მოთხოვნების სისტემატური დაგეგმარება;
  4. ავირჩიოთ მაღალკვალიფიცირებული მეზღვაურები;
  5. უზრუნველვყოთ დოკუმენტაციის შესაფერისი და დროული მენეჯმენტი;
  6. დროულად აღმოვფხვრათ არასწორი მენეჯმენტი.