მეზღვაურთა შერჩევა:

ჩვენი კომპანიის ყველაზე დიდი ღირსება ჩვენი მეზღვაურებია; ამიტომ ყოველი კანდიდატი ვალდებულია გაიაროს წინასწარი შემოწმება შემდეგ საფეხურებად:

ინტერვიუ;

დოკუმენტაციის შემოწმება;

მანამდე დაგროვილი ცოდნისა და გამოცდილების გადამოწმება;

კომპიუტერის ცოდნის დონე პროფესიულ უნარებთან მიმართებაში;

რეკომენდაციები.