ჩვენი მომსახურება:

ჩვენ ვირჩევთ პროფესიონალ და გამოცდილ მეზღვაურებს STCW 95 მოთხოვნათა შესაბამისად, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჩვენთვის დიდი მნიშვნელობა აქვს ტრეინინგების გავლასა და კარიერულ ზრდას; ვასაქმებთ ისეთი ტიპის გემებზე, როგორიცაა ტანკერები, ნავთობმზიდები, ქიმმზიდები.